Koristi tutorijal

Započni novi posao!
Uči o stok fotografiji za preduzetnike.

Nauči kako da stvaraš fotografije koje ćeš kasnije moći da prodaješ na tržištu stok fotografije, kako da podesiš fotoaparat, kako da savladaš postprodukciju, otvoriš nalog (objaviš fotografije, dodaš opis i ključne riječi) i kako da organizuješ budući posao. 

Tutorijali (video priručnici) su titlovani i prevedeni na znakovne jezike 7 zemalja: albanski, bosanski, bugarski, crnogorski, rumunski, srpski i turski, ali planiramo vremenom da dodamo još.

Crnogorski

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore,
iz Crne Gore 

Udruženje je posvećeno pružanju podrške, mogućnosti i programa u cilju jačanja ličnog, obrazovnog i profesionalnog razvoja mladih sa invaliditetom. Bavi se i pružanjem psiho-socijalne podrške. U svom radu se rukovodi modelom zasnovanim na ljudskim pravima.

O nama

Pročitaj više o projektu i projektnom timu

Mi smo:

Tim sačinjen od organizacija, institucija i individualnih stručnjaka, omladinskih radnika, kao i socijalnih radnika koji rade na unapređivanju edukacije za mlade s oštećenim sluhom.

Naše namjere su:

Da napravimo pozitivne promjene u društvu koje će dovesti do humanog i boljeg svijeta, kao i budućnosti.

Naš cilj je:

Da težimo ka unapređenju i povećanju preduzetništva kod mladih s oštećenim sluhom koristeći neverbalne metode učenja koje se tiču komercijalne stok fotografije.


O projektu:
Originalan naziv za ovaj dugoročni, internacionalni projekat je "Realize with your eyes" (602430-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB) podržan od strane Erasmus+ programa Evropske komisije. Radi se o podršci nezaposlenih mladih koji imaju oštećen sluh tako što uče kako da upotrijebe fotografiju zarad pronalaženja posla/preduzetništva.

Cilj projekta:
-Stvaranje novih mogućnosti za mlade s oštećenim sluhom
-Učenje novih metoda koje pružaju podršku nezaposlenim mladima s oštećenim sluhom
-Stvaranje mreže za međunarodnu podršku kreativnih mladih preduzetnika
-Stvaranje video tutorijala za upotrebu metoda komercijalne stok fotografije za mlade preduzetnike s oštećenim sluhom

Video tutorijal

Ciljevi

Edukacija

Unapređenje veština i praktičnog znanja kod mladih s oštećenjem sluha, kao i kod onih koji rade sa njima.

Kreativni poslovi za mlade s oštećenjem sluha

Stvaranje novih mogućnosti za razvoj mladih preduzetnika s oštećenim sluhom koristeći metode komercijalne stok fotografije.

Vještine

Ovaj projekat nudi vještine koje se mogu direktno upotrijebiti na tržištu stok fotografije, kao i podršku preduzetnicima među ljudima s oštećenim sluhom.

Mreže

Razvoj mreže za međunarodnu podršku kreativnih mladih preduzetnika s oštećenim sluhom.

Priručnici

Priručnici
Stvaranje video priručnika o komercijalnoj stok fotografiji za mlade preduzetnike s oštećenim sluhom. 

Globalno tržište

Obrazovanje mladih fotografa s oštećenim sluhom o tehnikama i standardima koji su u skladu sa standardima globalnog tržišta.

Erasmus +

Projekat je sufinansiran od strane Erasmus+ programa Evropske komisije

Tagovi: nađi nov posao, kreativni poslovi za gluve, posao fotografa za mlade s oštećenim sluhom, kreativni mladi preduzetnici s oštećenim sluhom, posao od kuće za gluve, zarađivanje uz pomoć prodaje fotografija online, učenje o fotografiji na znakovnom jeziku