Използвайте урока

Започнете нова работа!
Научете за стоковата фотография за предприемачи.

Научете как да създавате снимки за продажба в онлайн пазара за снимки, как да настроите камера, как да направите снимкова постпродукция, как да направите профил (качете снимки, направете описание, ключови думи), как да организирате бъдещата работа.

Ръководствата (видео наръчниците) са озаглавени и преведени на жестомимичния език за глухи младежи на 7 езика: албански, босненски, български, черногорски, румънски, сръбски и турски, но плануваме да добавим още.

Български

Асоцияцията "Промяната е в теб", от България

Работи върху хуманизма и демократичната младежка работа с младежки групи в неравностойно положение.Организацията подкрепя младежите с финансова и човешка взаимопомощ. Един от основните й приоритети е включването и работата с хора в неравностойно положение и с по-малко възможности.

Относно

Прочетете повече за проекта и екипа

Ние сме:

Екипът се състои от организации, институции и отделни експерти; младежки работници; социални работници, които работят за подобряване на образованието на глухите младежи.

Нашата цел е:

Създаването на позитивни социални промени, които ще доведат до по-хуманен и по-добър свят и бъдеще.

Нашият стремеж е:

Подобряване и увеличаването на предприемачеството на глухи младежи, чрез използването на неформални методи на обучение по отношение на стоковата фотография.


За проекта:
Истинското име на този дългосрочен проект е "Осъзнай с очите си" (602430-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBY-WB), който е съфинансиран от Програмата Еразъм+ на Европейската комисия. Става въпрос за подпомагане на безработни глухи младежи, чрез научаване как да се използват възможностите за фотография при наемане и предприемачество.

Цели на проекта:
- Отваряне на нови възможности за работа с глухи младежи.
- Научаване на нови методи за подпомагане на безработни глухи младежи
- Създаване на мрежа за международна подкрепа на креативните глухи млади предприемачи
- Заснемане на видеоуроци за използване на методите на търговската стокова фотография за глухи млади предприемачи

Видеоуроците

Цели 

Обучение

Да се подобрят уменията и практическите познания на глухите младежи и младежките работници, работещи с тях.

Творческа работа за глухи младежи  

Да се създадат нови възможности за развитие на предприемачеството на глухите младежи чрез методи на търговската стокова фотография.

Умения

Този проект предлага умения, които могат да се използват директно на пазара за стокови фотографии и да подкрепят предприемачеството сред хора с увреден слух.

Мрежи

Да се развие мрежа за международна подкрепа на креативните глухи младежи предприемачи.

Ръководства:

Да се създадат видео наръчници за търговски стокови фотографии за глухите младежи предприемачи.

Глобален пазар:

Да се обучават глухи младежи фотографи за техниката и стандартите, които да бъдат спрямо световните стандарти на пазара.

Еразъм +

Проектът е съфинансиран от Програма на Европейската комисия

Tags: получите нова работа, творчески работни места за глухи, фотография работа за глухи младежта, глухи младежки творчески предприемачи, работа от дома за глухи, печелите от продажбата на снимки онлайн, обучение за фотография на жестомимичен език